06 листопада 2020

"Геній, який знає свої межі"

 Віртуальна виставка
До дня народження Альбера Камю, французького романіста, 
філософа, публіциста


 
Камю, А.  Чума : романи, повість : пер. з фр. / А. Камю ; передм. Д. С. Наливайка. – Х. : Фоліо, 2006. – 462 с. – (Бібліотека світової літератури).

 

   Романи «Чужий», «Чума» та «Падіння», що представлені у цьому виданні, вважаються одними з найкращих у творчому доробку Камю. Їх об’єднує предмет роздумів письменника – це людина, її свідомість і психологія, її місце і доля в світі, її поведінка в різних життєвих ситуаціях.


Камю, А.  Вибрані твори : пер с фр. / А. Камю ; передм. Д. Наливайка. – К. : Дніпро, 1991. – 655 с. – (Зарубіжна проза ХХ ст.)

 

   До збірки ввійшли кращі твори одного з найвидатніших письменників сучасної Франції, такі як «Сторонній», «Чума», «Падіння», п’єса «Калігула», оповідання та есе.  Для творчості Камю характерні болісні пошуки моральних істин, намагання зрозуміти сенс людського буття.


Камю, А.  Избранное : пер. с фр. / А. Камю ; вступ. ст. С. Великовского. – М. : Правда, 1990. – 480 с.

 

  В цю збірку,  російською мовою,  увійшли твори одного з самих видатних майстрів слова середини ХХ століття, чия творчість впритул підводить читача до вузлових духовно-історичних проблем нашої епохи. «Посторонний», «Чума», «Падение», оповідання із збірника «Изгнание и царство».


Камю, А.  Бунтующий человек : философия, политика, искусство / А. Камю ; общ. ред., сост. и предисл. А. М. Руткевича ; пер с фр.: И. Я. Волевич, Ю. М. Денисова [и др.]. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с. – (Мыслители ХХ века).

 

  До видання включено основні філософські твори мислителя «Миф о Сизифе» (розробка філософії і естетики «абсурду»), «Бунтующий человек» (це історія ідеї бунту - метафізичного і політичного - проти несправедливості людської долі), «Письма к немецкому другу» и «Шведские речи».

Підготувала: бібліограф Титаренко Валентина

Немає коментарів:

Дописати коментар