ПДГ25 сентября 2012 года в Измаильской центральной городской библиотеке им. И. Котляревского открылся Пункт доступа граждан к официальной информации органов государственной власти.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації
Образец запроса на публичную информацию


Порядок складання, подання запиту на публічну інформацію

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає доступ до публічної інформації, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011, розпорядником якої є Ізмаїльська міська рада.

2. Визначення термінів

Публічна інформація - публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень. Публічна інформація є відкритою, окрім випадків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 та іншими нормативно-правовими актами.

Запит на публічну інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідальний підрозділ з питань запитів на публічну інформацію - підрозділ секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, на який положено завдання з прийому, обліку, опрацюванню, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на публічну інформацію, надання консультацій під час оформлення запитів.

3. Порядок подання запиту

3.1. Надання публічної інформації Ізмаїльською міською радою, її виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 - у відповідь на інформаційний запит.

3.2. Запит на публічну інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3.3. Бланк запиту надається безкоштовно. Електронна версія бланку обов'язково розміщується на Офіційному сайті місті Ізмаїл.

3.4. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запит в письмовій чи електронній формі оформлюється на бланку встановленого зразку.

3.5. У запиті запитувач обов'язково вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, номер телефону, за наявності - адресу електронної пошти, зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

4. Порядок обробки запиту. Відповідь на запит

Запити приймаються відповідальним підрозділом з питань запитів на публічну інформацію у робочі часи та реєструються у журналі обліку запитів на публічну інформацію.

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на публічну інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4.8. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5. Окремі положення

5.1. Відмова в надані публічної інформації за запитом повинна бути обґрунтованою.
5.3. Надання публічної інформацій, яка Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 віднесена до публічної інформації з обмеженим доступом, надається в порядку та з обмеженнями, визначеними вищеназваним законом.

5.2. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників публічно інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.Електронний уряд


Верховна Рада України - http://iportal.rada.gov.ua/

Законодавство України - http://zakon1.rada.gov.ua

Президент України (офіційне Інтернет - представництво) - www.president.gov.ua

Урядовий портал - www.kmu.gov.ua

Громадське суспільство і влада – www.civic.kmu.gov.ua

Урядовий сайт для юних громадян – www.children.kmu.gov.ua

Новий громадянин – www.newcitizen.org.ua

Одеська обласна державна адміністрація – www.oda.odessa.gov.ua

Одеська обласна рада – www.oblrada.odessa.gov.ua

Офіційний сайт міста Ізмаїл – www.izmail-rada.gov.ua

Ізмаїльська районна державна адміністрація – www.izmail-rda.odessa.gov.ua

Ізмаїльська районна рада – www.izmail-rada.odessa.gov.ua

Державна служба зайнятості - www.dcz.gov.ua/ode/

Веб-сайт «Національного Центру електронного урядування» http://nc.gov.ua/ 

Газета Верховної Ради "Голос України" має інтернет-портал http://golosukraine.com/ 

_________________________________________

Українська Бібліотечна Асоціація з 2009 року впроваджує проект ПСП II по створенню пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади у бібліотеках України.

Мережа Пунктів доступу громадян (ПДГ) започаткована Українською бібліотечною асоціацією у червні 2009 року в рамках ґранту Програми сприяння Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); діяльність Мережі ПДГ координується УБА у партнерстві з ПСП II.

Пункти Доступу Громадян – це інформаційні Центри, відкриті у бібліотеках України, де громадяни мають можливість отримати інформацію органів державної влади та дізнатись, яким чином можна долучитись та впливати на законодавчий процес.

Проект Програми сприяння Парламенту II "Створення Мережі Пунктів Доступу Громадян до інформації органів державної влади" впроваджується у тісній співпраці з українським партнером –Українською Бібліотечною Асоціацією.

Немає коментарів:

Дописати коментар