ПДГ25 сентября 2012 года в Измаильской центральной городской библиотеке им. И. Котляревского открылся Пункт доступа граждан к официальной информации органов государственной власти.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації
Образец запроса на публичную информацию


Порядок складання, подання запиту на публічну інформацію

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає доступ до публічної інформації, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011, розпорядником якої є Ізмаїльська міська рада.

2. Визначення термінів

Публічна інформація - публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень. Публічна інформація є відкритою, окрім випадків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 та іншими нормативно-правовими актами.

Запит на публічну інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідальний підрозділ з питань запитів на публічну інформацію - підрозділ секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, на який положено завдання з прийому, обліку, опрацюванню, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на публічну інформацію, надання консультацій під час оформлення запитів.

3. Порядок подання запиту

3.1. Надання публічної інформації Ізмаїльською міською радою, її виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 - у відповідь на інформаційний запит.

3.2. Запит на публічну інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3.3. Бланк запиту надається безкоштовно. Електронна версія бланку обов'язково розміщується на Офіційному сайті місті Ізмаїл.

3.4. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запит в письмовій чи електронній формі оформлюється на бланку встановленого зразку.

3.5. У запиті запитувач обов'язково вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, номер телефону, за наявності - адресу електронної пошти, зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

4. Порядок обробки запиту. Відповідь на запит

Запити приймаються відповідальним підрозділом з питань запитів на публічну інформацію у робочі часи та реєструються у журналі обліку запитів на публічну інформацію.

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на публічну інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4.8. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5. Окремі положення

5.1. Відмова в надані публічної інформації за запитом повинна бути обґрунтованою.
5.3. Надання публічної інформацій, яка Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 віднесена до публічної інформації з обмеженим доступом, надається в порядку та з обмеженнями, визначеними вищеназваним законом.

5.2. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників публічно інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.Електронний уряд


Верховна Рада України - http://iportal.rada.gov.ua/

Законодавство України - http://zakon1.rada.gov.ua

Президент України (офіційне Інтернет - представництво) - www.president.gov.ua

Урядовий портал - www.kmu.gov.ua

Громадське суспільство і влада – www.civic.kmu.gov.ua

Урядовий сайт для юних громадян – www.children.kmu.gov.ua

Новий громадянин – www.newcitizen.org.ua

Одеська обласна державна адміністрація – www.oda.odessa.gov.ua

Одеська обласна рада – www.oblrada.odessa.gov.ua

Офіційний сайт міста Ізмаїл – www.izmail-rada.gov.ua

Ізмаїльська районна державна адміністрація – www.izmail-rda.odessa.gov.ua

Ізмаїльська районна рада – www.izmail-rada.odessa.gov.ua

Державна служба зайнятості - www.dcz.gov.ua/ode/

Веб-сайт «Національного Центру електронного урядування» http://nc.gov.ua/ 

Газета Верховної Ради "Голос України" має інтернет-портал http://golosukraine.com/ 
20 березня 2013 року Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією проводить круглий стіл на тему: "Державна антикорупційна політика: оцінка громадянського суспільства".
Детальніше дізнатися про захід а також заповнити і надіслати заявку на участь у круглому столі можна на сайті Комітету за цим посиланням
http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article?art_id=51895&cat_id=46352
Прохання розповсюдити інформацію про круглий стіл та можливість взяти участь у заході серед зацікавлених осіб.
Остаточне рішення про запрошення до участі у «круглому столі» за результатами розгляду заявок прийматиме Комітет, про що осіб, які заповнть і надішлють заявку на участь. буде повідомлено 14 березня.
З повагою,
Леся Нечипоренко
Менеджер тренінгових програм та заходів ПСП ІІ
(068) 128 00 44, (044) 254 55 65
_______________________________________
Аналітичний матеріал «Стандартизація харчової продукції в Європейському Союзі», підготовлений ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦЕНТРОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.
 Текст дослідження додається. Він також доступний на веб сторінці центру - http://euinfocentre.rada.gov.ua/euinfocentre/control/uk/publish/article?art_id=48560&cat_id=45657
http://euinfocentre.rada.gov.ua/euinfocentre/
____________________________________
Конституційна Асамблея
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадськог
Національна юридична бібліотек
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ)
КОНСТИТУЦІЙНА АСАМБЛЕЯ:
політико-правові аспекти діяльності
Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів
№ 1 (10) 2013
ЗМІСТ
Від першої особ
В. Янукович
Ми повертаємо Конституції глибокий історичний зміст. 
Зміни до Конституції мають прийматися у конституційний спосіб. 5
Ми виходимо на розуміння необхідності цілеспрямованих і консолідованих рішень на рівні Конституції 
Л. Кравчук

Що стосується обрання Президента в парламенті, то життя покаже. 6

Плануємо в березні оприлюднити концепцію внесення змін до Конституції 6

М. Ставнійчук

Закон «Про громадські об’єднання» відкриває новий етап на шляху формування новітніх практик громадянського суспільства в Україні 7

Члени Конституційної Асамблеї про вдосконалення конституційного процесу

С. Серьогіна

Питання місцевого самоврядування – у сфері уваги Конституційної Асамблеї 9

В. Маляренко
Судова влада має стати самостійною,
незалежною та економічно забезпеченою... 12

О. Мороз

Щодо порядку підготовки змін до Конституції України.. 12

Новини про діяльність Конституційної Асамблеї 14

Аналітичний ракурс
О. ДУДНІК

РОЛЬ ПАРТІЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ Й КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ…......................................................................16

Позиція влади, політичних партій, громадських організацій.. 25

Експертна думка.. 38

Конституційні процеси зарубіжних країн

Великобританія.. 38
Іспанія.. 40
Латвія.. 41
Грузія.. 4
Непал.. 47
Туніс.. 48
Єгипет. 53
Фіджі 57
Тнзанія.. 61
Трінідад і Тобаго 62

З фондів НБУВ

Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова

Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) 66

В. Струнгар

Конституції та конституційний процес:

реферативно-бібліографічна база даних Фонду Президентів України.. 77


_____________________

Видано посібник зі створення Центрів правової інформації та консультацій


http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&catid=27&id=38621&Itemid=25

Програма «Верховенство права»


Програма Розвитку ООН і програма “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства (Будапешт) підготуваливидання “Правова допомога у громаді. Посібник зі створення Центрів правової інформації та консультацій”.

З ухваленням закону “Про безоплатну правову допомогу” та супровідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів громади отримали змогу створювати та фінансувати роботу спеціалізованих Установ із надання безоплатної первинної правової допомоги чи залучати до надання цих послуг суб’єктів приватного права.

У посібнику акумульовано наявні практики створення й адміністрування Центрів правової інформації та консультацій у громадах. Усі зацікавлені зможуть знайти тут інформацію про правове регулювання роботи Центрів, форми роботи (в тому числі організацію діяльності у віддалених громадах), процедури та стандарти, шляхи підтримки стабільної роботи таких сервісів.

Автори посібника – керівники та юристи Центрів, які працюють у громадах за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” з 2009 року.


Контакти:
“Верховенство права”
Ольга Жмурко
(044) 482 03 63
zhmurko@irf.ua

http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&catid=27&id=38621&Itemid=25
___

З приємністю передаємо Вам для користувачів бібліотеки та ПДГ e-версію журналу «Жива Україна», присвячений питанням екоінформування та екоосвіти.

Журнал виходить з 1997 року.

Засновники: УкрЮНЕПКОМ, редакція «Жива Україна"

Головний редактор: Ярослав Мовчан, Голова Національного екологічного центру України.
_______________________

Пропонуємо Вашій увазі брошуру «Державна установа: Урядовий контактний центр».

Друк видання здійснено за підтримки ПСП II.

Веб сайт Урядового контактного центру: http://ukc.gov.ua/

Завантажити брошуру з сайту Урядового контактного центру:

http://ukc.gov.ua/files/file/Booklet_final_WEB.pdf

Також – надсилаємо ПДФ-файл брошури у додатку.

Повідомляємо, що друковані копії брошури будуть надані представникам регіональних тренінгових центрів на конференції : Всеукраїнська конференція “Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: нові вимоги”, 26.02-01.03.2013, смт.Славське, Львівська обл.

_______________________________

видання «Резонанс», підготовлене Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Службою інформаційно-


аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ)


(Дивіться файл у додатку)


«РЕЗОНАНС»

/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу оперативної інформації електронних видань/

№ 83

(1 листопада 2012 р.)

ЗМІСТ

У ЦЕНТРІ УВАГИ.. 2

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС.. 3

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА.. 13

ВИКОНАВЧА ВЛАДА.. 15

ПОЛІТИКА.. 22

ЕКОНОМІКА.. 30

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ

СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ.. 33
______________________________

Пропонуємо Вашій увазі ознайомитись з наповненням Розділу «Бібліотека» проекту USAID«Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна» http://pravovakrayina.org.ua/

Вісник

http://pravovakrayina.org.ua/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Вісник “Правова країна”. Випуск № 6.

Вісник “Правова країна”. Випуск № 5.

Вісник “Правова країна”. Випуск № 4

Вісник “Правова країна”. Випуск №3

Вісник “Правова країна”. Випуск № 2

Вісник “Правова країна”. Випуск № 1

Pro Bono
http://pravovakrayina.org.ua/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/pro-bono/
Законодавство
http://pravovakrayina.org.ua/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
Закон України “Про безоплатну правову допомогу”
Закон України “Про державний земельний кадастр”
Закон України “Про волонтерську діяльність”
РекомендуємоПУБЛІКАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ – 2012 р.:

http://pravovakrayina.org.ua/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/recomenduemo/

Детальну інформацію про Проект «Правова країна» та його діяльність дивіться на сайтіhttp://pravovakrayina.org.ua/

_____________________________________________________________

«Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна» про розміщену на веб-сайті Проекту інтерактивну карту, що охоплює всі регіони України, з провайдерами юридичних послуг (до складу яких входять НУО та студентські юридичні клініки), які надають якісні безкоштовні юридичні послуги з трьох областей права: охорона здоров’я (з акцентом як на пацієнтів так і на медичних працівників), права власності (земельні та житлові права), а також зайнятість.

Ці організації співпрацюють з 27 приватними юридичними фірмами та більш ніж 700 регіональними відділеннями з правової допомоги Міністерства Юстиції.

Завантажити інтерактивну карту:

http://pravovakrayina.org.ua/

Детальну інформацію про Проект «Правова країна» та його діяльність дивіться на сайтіhttp://pravovakrayina.org.ua/

«Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна» є проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що виконується компанією Менеджмент Сістемc Інтернешнл (МSI). Проект розрахований на чотири роки (2010-2014).
Мета проекту – створення загальнонаціональної мережі студентських юридичних клінік, організацій, що надають правову допомогу, та pro bono ініціатив приватних юридичних фірм заради ефективної діяльності щодо відстоювання інтересів незахищених верств населення.

Проект «Правова країна» має три основні завдання:

§ розбудова потужності українських неурядових організацій, що надають правову допомогу, з метою більш ефективного представлення інтересів громадян;

§ створення життєздатної загальнонаціональної мережі неурядових організацій, що надають правову допомогу, у певних галузях права, що дозволить скоординувати зусилля цих організацій для проведення національних реформ, а також сприятиме полегшенню доступу до правосуддя;

§ розвиток партнерства та залучення додаткових приватних ресурсів для розширення та збільшення обсягу професійної безоплатної правової допомоги.

Створення мережі об’єднує зусилля в сфері надання безоплатної правової допомоги, покращує ефективність і продуктивність діяльності завдяки географічному розширенню наявних правових послуг. Проект підтримує проведення широкомасштабних кампаній з інформування громадськості, а також координації широкого залучення громадськості до проведення національних реформ.

З метою накопичення спеціалізованого досвіду Проект зосереджується на трьох галузях права, що впливають на економічний розвиток України:

§ Захист права власності

§ Охорона здоров’я

§ Трудові відносини

В межах Проекту «Правова країна» буде створена трирівнева мережа з надання правових послуг для кожної визначеної галузі права.

Перший рівень становитимуть юридичні клініки, що діють при вищих навчальних закладах, які є численними та географічно розпорошеними надавачами юридичних послуг, а також і найменш досвідченими.

Другий рівень – для складніших юридичних питань – складатиметься з неурядових організації, що надають правову допомогу, які мають у своєму штаті юристів.

Третій рівень буде сформований професійними юристами.

Контакти Проекту «Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна»

· Адреса офісу
вул. Банкова, 3, офіс 33
м. Київ 01024 Україна

· comm@pravovakrayina.org.ua

· pravovakrayina@gmail.com

тел./факс: 044 253-47-01

_________________________________________

«Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки», підготовлене Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (Дивіться файл у додатку)

Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки

Інформаційно-аналітичний бюлетень

Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 21 2012

Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ)

__________________________________________________________

Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД), в рамках виконання завдань проекту "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження" за підтримки USAID, презентує черговий випуск електронного видання "Е- Бюлетень"(у прикладеному файлі).

"Е-Бюлетень" є щоквартальною публікацією проекту ЗМФІ-ІІ/ІБСЕД, яка містить аналітичні матеріали, підготовлені експертами Інституту, поточні новини про діяльність проекту, організації, а також анонси заходів на наступний період. "Е-Бюлетень" випускається українською та англійською мовами і розповсюджується електронною поштою.

Знайти архів бюлетенів, підписатися на його отримання, а також ознайомитись із діяльністю Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ви можете на нашому сайті www.ibser.org.ua.


З пропозиціями та запитаннями, будь ласка, звертайтеся до експертів ІБСЕД за телефонами: (044) 353-58-68, 492-97-80/81, факс: (044) 492-97-83.


___________________________________________________________


Лабораторія законодавчих ініціатив, Студентське наукове товариство правників «Scholaris», Факультет правничих наук і Факультет соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія» проводять Третю міжнародну наукову конференцію «Парламентські читання». Конференція, присвячена всім аспектам парламентаризму, відбудеться 7 грудня 2012 року.

Ініціатива покликана сформувати якісно вищий рівень експертного та академічного дискурсу в Україні й залучити молодих науковців і представників академічних кіл до проведення наукових досліджень з парламентаризму (представницька та законодавча функції парламенту, його контрольні повноваження, внутрішня структура та організація, участь громадськості у законодавчому процесі тощо).

Конференція створює можливості для обміну думками між науковцями з усієї України, що займаються парламентськими студіями; захід включатиме виступи європейських науковців, а також залучення низки експертів з політичного та громадського середовищ України.

У межах заходу передбачається: (і) проведення змістовної дискусії та публікація збірки наукових робіт за результатами конференції, (іі) включення найкращих робіт до профільних наукових видань й інформаційно-аналітичного видання Лабораторії законодавчих ініціатив – журналу «Часопис ПАРЛАМЕНТ » (розповсюджується серед бібліотек провідних університетів та наукових установ, аналітичних центрів, а також народних депутатів України) та (ііі) надання трьох премій розміром по 1000 грн. за найкращі наукові роботи.

Організатори запрошують до участі молодих науковців (зокрема, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів) з України, Білорусі, Польщі, Росії та інших країн Європи. Заповнені аплікаційні форми й авторські наукові роботи мають бути надіслані на електронну адресу: parliam.readings[at]laboratory.kiev.ua до 25 листопада 2012 року (включно).

Вимоги до наукових робіт та відбір учасників:

- тема роботи має відповідати проблематиці наукової конференції;
- оформлення тексту – у Microsoft Word для Windows;
- рекомендований обсяг роботи – не більше 20,000 знаків з пробілами;
- поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве – 20мм;
- шрифт – Times New Roman, кегль – 14; інтервал між рядками – 1,5;
- оформлення роботи (анотація, ключові слова, список літератури/джерел) має відповідати вимогам ВАК;
- назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації;
- робочі мови: українська, англійська, російська.

Відбір робіт для участі у конференції здійснюватиме комісія, що складатиметься з представників Лабораторії законодавчих ініціатив, Студентського наукового товариства правників «Scholaris», викладачів Факультету правничих наук і Факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія». Інформація про результати відбору буде надіслана не пізніше 28 листопада 2012 року. Щодо детальнішої інформацію про програму та місце проведення конференції учасники будуть повідомлені після завершення відбору наукових робіт. Крім того, актуальна інформація про захід з’являтиметься на сайті Лабораторії законодавчих ініціатив http://parliament.org.ua.

Умови участі:
Реєстраційний внесок для участі у конференції складає 200 гривень. Для учасників конференції не передбачаються відшкодування за проїзд та проживання, однак організатори сприятимуть у наданні місць для поселення (в разі необхідності).

Додаткова інформація:
Із запитаннями звертайтесь за адресою: z.oleksandr[at]laboratory.kiev.ua.ua або тел. +38(044)5313768 (контактна особа: Олександр Заславський, Експерт Лабораторії законодавчих ініціатив).


Аплікаційна форма (Ukr.)

I Міжнародна наукова конференція «Парламентські читання» (2010).
IІ Міжнародна наукова конференція «Парламентські читання» (2011).

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2757&as=0

____________________________________________

Пропонуємо Вашій увазі Електронний бюлетень "Твій вибір – 2012". Випуск № 5, підготовлений Українським незалежним Центром політичних досліджень (УНЦПД).

Дивіться, будь ласка ЕМ-повідомлення від колег з УНЦПД нижче та читайте Бюлетень на сайті УНЦПД за посиланням:http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/Tvij_Vybir2012_N5_PR.pdf

Електронний бюлетень "Твій вибір – 2012". Випуск № 5. Партія регіонів

Шановні друзі!

Напередодні виборів 2012 року до Верховної Ради УНЦПД радий представити
Електронний бюлетень "Твій вибір – 2012". Випуск № 5. Партія регіонів[1][1],
який містить оцінку нашим Центром позицій Партії регіонів - тієї політичної сили, чиї цінності,
погляди та установки однозначно створюватимуть парламентську атмосферу в найближчі п'ять років.

У 5-ти випусках Вісника оцінюються позиції таких сил, як
Партія регіонів, КПУ, УДАР, Свобода та «Батьківщина» (об’єднана опозиція),
що сукупно дозволить спрогнозувати спектр ідейної палітри та побічно оцінити ідейно-політичні орієнтації населення України.


Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити про організаційну та електоральну стійкість партії,
про її ідейні принципи, про бачення нею місця і ролі держави в економічних та соціальних процесах,
ролі демократичного розвитку, про ставлення до крупного капіталу та умов його присутності, про зовнішньополітичні орієнтири.


Детальніше ознайомитись із бюлетенем можна за лінком http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/Tvij_Vybir2012_N5_PR.pdf

________________________________________________________

Пропонуємо вашій увазі аналітичний звіт
"Про політику ідентичності: виборча кампанія до Верховної Ради України 2012 року"[1],
у якому проаналізовано позиції, програмні засади основних політичних сил,
які претендують потрапити до Верховної Ради України 2012 року,
щодо формування та реалізації державної мовної політики,
прав національних меншин, трактування минулого, складових "політики ідентичності".


Детальніше ознайомитись із звітом можна за лінком
http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/policy_identity_election2012.pdf

____________________________________________________

Видання Національної юридичною бібліотеки (НЮБ) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Громадська думка про правотворення

/Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації/

№ 14 (32) (жовтень 2012 р.)
_______________________________________________________________

Електронний бюлетень "Твій вибір – 2012". Випуск № 4. Об’єднана опозиція «Батьківщина»[1][1],
який містить оцінку нашим Центром позицій ОО «Батьківщина» - тієї політичної сили, чиї цінності,
погляди та установки однозначно створюватимуть парламентську атмосферу в найближчі п'ять років.

У 5-ти випусках Вісника оцінюються позиції таких сил, як Партія регіонів, КПУ, УДАР, Свобода та «Батьківщина» (об’єднана опозиція),
що сукупно дозволить спрогнозувати спектр ідейної палітри та побічно оцінити ідейно-політичні орієнтації населення України.

Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити про організаційну та електоральну стійкість партії, про її ідейні принципи,
про бачення нею місця і ролі держави в економічних та соціальних процесах, ролі демократичного розвитку, про ставлення до крупного капіталу
та умов його присутності, про зовнішньополітичні орієнтири.

Детальніше ознайомитись із бюлетенем можна за лінком http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/Tvij_Vybir2012_N4_Batkivshchyna.pdf
____________________________________________________________

Напередодні виборів 2012 року до Верховної Ради УНЦПД радий представити
Електронний бюлетень "Твій вибір – 2012". Випуск № 3. СВОБОДА[1][1],
який містить оцінку нашим Центром позицій ВО "Свобода" - тієї політичної сили,
чиї цінності, погляди та установки можуть створювати парламентську атмосферу в найближчі п'ять років.

У 5-ти випусках Вісника оцінюються позиції таких сил,
як Партія регіонів, КПУ, УДАР, Свобода та «Батьківщина» (об’єднана опозиція),
що сукупно дозволить спрогнозувати спектр ідейної палітри
та побічно оцінити ідейно-політичні орієнтації населення України.

Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити
про організаційну та електоральну стійкість партії, про її ідейні принципи,
про бачення нею місця і ролі держави в економічних та соціальних процесах,
ролі демократичного розвитку, про ставлення до крупного капіталу
та умов його присутності, про зовнішньополітичні орієнтири.

Детальніше ознайомитись із бюлетенем можна за лінком http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/Tvij_Vybir2012_N3_Svoboda.pdf

З приємністю передаємо черговий випуск Бюлетеню Національної юридичною бібліотеки (НЮБ) та Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

КОНСТИТУЦІЙНА АСАМБЛЕЯ: політико-правові аспекти діяльності

Бюетень інформаційно-аналітичних матеріалів № 5 2012
Детальніше про діяльність та видання НЮБ та СІАЗ можна дізнатись з розділу «Мережа ПДГ» сайту Програми сприяння парламенту за посиланням: http://pdp.org.ua/caps

«Because really, CAPs is also a kind of “community of practice”! – for knowledge management about where and how to access government information.»
Ellie
Tuesday, October 9, 2012

Knowledge doesn't have to be captured to be managed

Another new client, with another example of the same default KM model - a Loop that begins with Capture.

I have already blogged about this a few times, because there are two things wrong with this model.

Firstly, knowledge doesn't have to be captured, to be managed. As Stephen Denning pointed out recently, there is some knowledge that can be collected or captured (he calls it precision knowledge) and some that cannot (he calls it intuitive knowledge). He concludes that "It is only in the area of precision knowledge that a knowledge collection (captured knowledge) will offer a clear guide to action".

Can you manage knowledge if it is not captured? Sure you can - you manage it through conversation - through arranging the right conversations between the right people;
conversation within the team, for example through after action reviews
conversation from on team to another, for example through peer assist or knowledge handover
conversation within a community of practice, for example through knowledge exchange
conversation from one person to another, through mentoring, coaching, knowledge interviewing

Now, in each case, there may be a case for capturing the knowledge as well, if there are other people who also need to learn, but the point is that this is option, and that the capture is not the point - the point is transfer, and that the transfer will be richer than the capture, and will include the intuitive as well as the precision knowledge.

Secondly the model is a push model. It starts with a piece of knowledge, which needs to be captured. There is no indication in the loop that there is a need or a demand for that knowledge - only an arrow from "knowledge" to "capture".

Knowledge management is not as simple as a one-way loop. There are two main paths for knowledge - Connect and Collect - not merely Connect. And there are two directions on each path - Push and Pull. If you are operating a KM system based on a one-way loop that starts with capture, you may need to broaden out somewhat!
Posted by Nick Milton at 8:23 AM
Labels: knowledge capture, knowledge sharing, knowledge transfer
http://www.nickmilton.com/2012/10/knowledge-doesnt-have-to-be-captured-to.html

Ellie Valentine Еллі Валентайн
PDP-II Director in Ukraine Директор ПСП -II в Україні
Legislative Policy Development Program Програма розвитку законотворчої політики

Parliamentary Development Project For Ukraine (PDP II)6-V Ivana Mazepy Str., Kyiv, 01010
Telephone +38 044 278 22 24; 254-5565
Office mobile +38 050 356 20 99 Fax: +38 044 278 2136

Програма сприяння парламенту України (ПСП ІІ)
Київ, 01010, вул. Івана Мазепи, 6-В
Номер телефону офісу +38 044 278 22 24; 254-5565
офісний мобільний телефон +38 050 356 20 99; факс: +38 044 278 2136e-mail: evalentine@iupdp.org
http://iupdp.org http://pdp.org.ua

Пропонуємо Вашій увазі оголошення Посольства США в Україні щодо конкурсу на 6-ти тижневе навчання-2013 (початок лютого – березень 2013) у United States Winter Instituteon U.S. National Security Policymaking (Amherst, Massachussetts).

Кінцевий термін подачі заявок 15 жовтня 2012 року.

2013 Study of the United States Winter Institute on U.S. National Security Policymaking The U.S. Embassy in Ukraine is pleased to announce a competition for the 2013 Study of the United States Winter Institute on U.S. National Security Policymaking. This program is sponsored by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State. The six-week institute will take place from early February through late March 2013 at the Institute for Training and Development (ITD) in Amherst, Massachussetts. The program’s ultimate goal is to promote the development and improvement of courses and teaching about the United States at universities and other educational, training, and research institutions.

Deadline for receiving applications at Public Affairs Section is October 15, 2013.

Дивіться повну інформацію про навчання та форму ЗАЯВКИ за посиланнями: More information
Application form

_______________________________________________

Передаємо ще одне видання (Дивіться у додатку) Національної юридичною бібліотеки (НЮБ) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Громадська думка про правотворення

/Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації/№ 13 (31
(вересень 2012 р.)
________________________

Очередные издания информационно-аналитических бюллетеней Фонда Президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского "Научно-информационные ресурсы о президентах и институт президентства" вып. 9, "Украина в отзывах зарубежной прессы" вып. 8 и "Институт президентства в системе современныхмеждународных отношений" вып. 9.
________________________________________________

С 1 сентября 2012 года в Донецке и области ГО «Центр Европейского Сотрудничества»начинает проект «Права человека: помни, действуй и понимай» при поддержке Европейского Молодежного Фонда.

В рамках проекта создана электронная рассылка, которая будет информировать про права человека на Донетчине и в Украине, сообщать про ближайшие мероприятия и конкурсы на эту тему, а также будет знакомить с волонтерскими вакансиями от общественных организаций области.
Информационная рассылка №1, сентябрь, 2012
__________________________________________

Предлагаем Вашему вниманию материал, подготовленный Украинским независимым центром политических исследований: "Енергетичне питання у передвиборчих програмах партій"
Бюллетень от Национальной юридической библиотеки (НЮБ) Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского
___________________________________________

КОНСТИТУЦИОННАЯ АССАМБЛЕЯ: политико-правовые аспекты деятельности / Бюллетень информационно-аналитических материалов, ориентированный на удовлетворение информационных запросов членов Конституционной Ассамблеи,органов государственной власти, общественных организаций, научных работников иэкспертов / №2, 2012.
___________________________________________

18 сентября 2012 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений проводит заседание круглого стола (комитетские слушания) на тему: "Ситуация в сфере обеспечения прав и возможностей сельских женщин в Украине".
Если Вы желаете принять участие в мероприятии, пожалуйста, заполните форму заявки, и отошлите ее по адресу nechyporenko@iupdp.org до 14:00 часов 7 сентября.

Окончательное решение о приглашении к участию в «круглом столе» по результатам рассмотрения заявок будет принимать Комитет по вопросам прав человека. Все финансовые вопросы, связанные с участием в заседании "круглого стола", участники решают самостоятельно.
_____________________________

Сообщаем, что информация про новые законопроекты и новости Верховной Рады Украины теперь доступны и через Твитер.
Ссылкана канал: https://twitter.com/verkhovna_rada.
___________________________

Выпуски новых изданий "Общественное мнение о правообразовании"и «КонституционнаяАссамблея»
______________________________

С удовольствием сообщаем о начале работы обновленного сайта Верховной Рады Украины: http://iportal.rada.gov.ua/
Новый сайт может быть доступен также на: rada.gov.ua
О наполнении нового сайта Вы можете узнать из карты сайта по ссылке:http://iportal.rada.gov.ua/map/
До определенного времени у некоторых из Вас отдельные разделы могут не открываться, в таком случае Вы можете вернуться на старую версию сайта, нажав на «переход на действующий сайт» в левом нижнем углу баннера нового сайта (см. по стрелке)
_____________________________

Предлагаем Вашему вниманию новый сайт: Дискуссионный Форум Конституционной Ассамблеи
Надеемся, что материалы Дискуссионного форума заинтересуют широкий круг пользователейбиблиотеки и представителей общественных организаций.
______________________________

Институт бюджета и социально-экономических исследований (ИБСЭИ), в рамках выполнения задач проекта "Укрепление местной финансовой инициативы (УМФИ-ІІ) внедрения" при поддержке USAID, представляет очередной выпуск электронного издания "Е- Бюлетень".
"Е-Бюллетень" является ежеквартальной публикацией проекта УМФИ-II/ИБСЭИ, котораясодержит аналитические материалы, подготовленные экспертами Института, текущие новости о деятельности проекта, организации, а также анонсы мероприятий на следующий период. "Е-Бюллетень" выпускается на украинском и английском языках.
Найти архив бюллетеней, подписаться на его получение, а также ознакомиться с деятельностьюИнститута бюджета и социально-экономических исследований Вы можете на сайтеwww.ibser.org.ua.
С предложениями и вопросами, пожалуйста, обращайтесь к экспертам ИБСЭИ по телефонам: (044) 353-58-68, 492-97-80/81, факс: (044) 492-97-83.
________________________________________

Научные записки Института законодательства Верховной Рады Украины стали доступны в сети Интернет.
Предлагаем Вашему вниманию Архив номеров, начиная с первого выпуска

(за 2010 год) иобращение Председателя Верховной Рады Владимира Литвина по случаю выхода первого выпуска Записок.
___________________________

Очередные издания информационно-аналитических бюллетеней Фонда Президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского "Научно-информационные ресурсы о президентах и институт президентства" вып. 7, "Украина в отзывах зарубежной прессы" вып. 6 и "Институт президентства в системе современныхмеждународных отношений" вып. 7.
_____________________________

Публикация Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией «Закон Украины «О правилах этического поведения».
Опубликовано 12 июня 2012 (газета «Голос Украины» № 106); вступает в силу 12 июля 2012 / (Печать публикации при содействии ПСП II, июль 2012)
Просмотреть издания на сайте Комитета (http://crimecor.rada.gov.ua/) можно по ссылке:http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/document?id=50395
____________________

Сообщаем о начале работы обновленного сайта Гражданское общество и власть.
Подчеркиваем, что в новой версии сайта, к уже существующей на предыдущем сайте статической информации о сотрудничестве Правительства с гражданским обществом, добавлен усовершенствованный механизм обратной связи для граждан, как для внесения новых идей и мыслей о законопроектах, так и для участия общественности в обсуждении приоритетов региональной политики.
По этой ссылке вы найдете правила и инструкции для участников он-лайн обсуждения законопроектов: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/747?template_name=consult_laws (Правила гражданского обсуждения законопроектов)
Также, по ссылке http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/746?template_name=consult_eregможно познакомиться с правилами участия в формировании приоритетов региональной политики.
По ссылке: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/analytics/ereg/1 (Результаты оценки главных направлений развития регионов) можно познакомиться с ответами по различным приоритетам своего региона и других областей.
А также посмотреть результаты оценки разных областей в сравнении:
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/analytics/ereg/2
__________________________________

Вышел в свет третий номер «Вестника общественных советов», подготовленныйДепартаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КабинетаМинистров Украины при поддержке Программы содействия парламенту II. Целью издания является предоставление информационной и методической поддержки общественным советам при центральных и местных органах исполнительной власти.
__________________________________

Українська Бібліотечна Асоціація з 2009 року впроваджує проект ПСП II по створенню пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади у бібліотеках України.

Мережа Пунктів доступу громадян (ПДГ) започаткована Українською бібліотечною асоціацією у червні 2009 року в рамках ґранту Програми сприяння Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); діяльність Мережі ПДГ координується УБА у партнерстві з ПСП II.

Пункти Доступу Громадян – це інформаційні Центри, відкриті у бібліотеках України, де громадяни мають можливість отримати інформацію органів державної влади та дізнатись, яким чином можна долучитись та впливати на законодавчий процес.

Проект Програми сприяння Парламенту II "Створення Мережі Пунктів Доступу Громадян до інформації органів державної влади" впроваджується у тісній співпраці з українським партнером –Українською Бібліотечною Асоціацією.

Етапи реалізації Першої фази Проекту (травень, 2009 – березень, 2010):
Проведення Фокус-семінару «Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування» на базі Національної Парламентської бібліотеки України (Червень, 2009);
Проведення 6-ти регіональних тренінгів, з охопленням всіх регіонів України, для працівників районних (міських) публічних бібліотек (грудень 2009 – березень 2010).
Створення Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації у бібліотеках, які брали участь у тренінгах.

В рамках реалізації Другої фази проекту (травень 2010 – лютий 2011), Мережа ПДГ розширюється завдяки залученню бібліотек, які отримали комп’ютери як переможці Програми «Бібліоміст».

Третя фаза Проекту (Лютий 2012 - Вересень 2012) передбачає оптимізацію Мережі ПДГ та її подальше розширення завдяки залученню як бібліотек-переможців Програми "Бібліоміст", так і освітянських бібліотек. Метою Третьої Фази Проекту є сприяння розбудові правового суспільства, створення умов доступності та прозорості рішень влади для громадськості шляхом розбудови Мережі пунктів доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації у бібліотеках України.Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...